Coronaprotocol competitie 2020

Algemeen

Om op ons park te spelen hebben wij een coronaprotocol opgesteld. Elke bezoeker (speler of toeschouwer) dient dit door te nemen voordat hij/zij ons park (en clubhuis betreedt).

Daarnaast dient iedereen die ons park betreedt een corona checklist in te vullen. Dit kan door de QR-code te scannen die verspreid over ons park hangt en die je hieronder ziet.

Bij weigering van invullen of als er twijfel is over iemands gezondheid, kan de VCL (=Verenigings Competitie Leider, verantwoordelijke tijdens de competitiedagen) iemand de toegang tot het park ontzeggen. Neem bij twijfel over de gezondheid altijd contact op met de VCL!

Gegevens worden alleen bij navraag door de GGD gebruikt en na 14 dagen automatisch verwijderd.

Tijdens de competitiedagen is de VCL de verantwoordelijke op de vereniging. Hij/zij kan altijd afwijken van het protocol wanneer hij/zij dit noodzakelijk acht. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de desbetreffende VCL:

VCL Senioren: Daan Parlevliet, 0681367134

VCL Junioren: Joyce de Wilde, 0618149833

 

Aantal bezoekers

In ons clubhuis is er een maximum van ongeveer 60 personen. Dit houdt in dat er op elk moment maximaal 60 personen binnen in het clubhuis kunnen zijn (exclusief barpersoneel/vrijwilligers). Wanneer blijkt dat dit maximum overschreden wordt, kan de VCL of het barpersoneel toeschouwers/teams vragen om buiten te wachten/zitten.
Om ervoor te zorgen dat er ook bij regen geschuild kan worden in het clubhuis, is het toegestaan om per team maximaal 6 spelers mee te nemen naar een competitie wedstrijd. Probeer echter met minder spelers te komen als dit mogelijk is.
Per speler mogen er maximaal 2 toeschouwers aanwezig zijn. Probeer met je teamgenoten te overleggen wanneer je meer mensen wil laten komen kijken.

 

Junioren competitie

Junioren zijn niet gebonden aan de 1,5 meter afstand regels. Dit dienen zij wel te houden t.o.v. senioren. Tijdens de Rood/Oranje competitie is het daarom belangrijk dat de begeleiders genoeg afstand houden van de kinderen. Hulp bij tellen is toegestaan, mits op 1,5 meter afstand. Beperk de tijd in en rond het clubhuis.

 

Clubhuis

 • Wij werken zoveel mogelijk met vaste tafels voor teams. Deze zullen worden toegewezen door het barpersoneel/VCL

 • Probeer bestellingen aan de bar in één keer te plaatsen

 • Voorkom onnodig door het clubhuis lopen

 • Waterfles vullen dient bij de buitenkraan te gebeuren

 • Beperk de tijd in en rondom het clubhuis. Na afloop van de laatste wedstrijd kunnen teams nog ongeveer 45 minuten blijven. Hierna kunnen zij worden gevraagd het park te verlaten. Hierdoor hebben andere teams ook de gelegenheid om nog gezellig de wedstrijden na te spreken met elkaar en genoeg afstand te houden

 • Het barpersoneel/de VCL kan mensen verzoeken het park te verlaten bij drukte. Wij hopen op uw medewerking

 

Regen

Bij regen gelden onderstaande regels. De VCL behoudt het recht hiervan af te wijken wanneer hij/zij dat noodzakelijk acht.

Allereerst wat algemene punten:

 • Controleer ruim op tijd wat de voorspelling voor de dag is. Aan de hand hiervan kan van te voren al bepaald worden of het zin heeft om te komen (met name voor de gravel teams). Stem dit echter altijd af met de aanvoerders en met de desbetreffende VCL.

 • Probeer, wanneer mogelijk, buiten te schuilen. Dit kan onder een (eigen) paraplu of onder de parasols/afdak.

 • Wanneer er naar binnen gegaan dient te worden gelden nog steeds de 1.5m regels. Maak dus niet alleen gebruik van de stoelen/tafels maar ook van de gang, de bestuurskamer en de bovenverdieping. Blijf nooit in de deuropening staan om te kijken of het al droog is.

 • Jeugdspelers zijn onderling niet gebonden aan 1,5m afstand. Deze afstand moeten zij echter wel houden t.o.v. volwassenen. Ouders/begeleiders wordt daarom gevraagd zoveel mogelijk buiten (onder de parasols) te wachten tijdens regen.

 • Zorg voor paraplu/handdoek/droge kleren om na afloop van de bui z.s.m. weer door te kunnen.

 • Zorg dat de ballen droog blijven zodat er snel weer begonnen kan worden.

 • Houd de tijd in de gaten (alleen voor avondcompetities).

 

Dan nu het onderscheid in de regenbuien. Dit geldt als advies. De VCL kan hiervan afwijken als hij/zij dit noodzakelijk acht.

 • Korte regenbui (<5min)

  • Probeer het bij de baan uit te zitten. Stop eventueel wel even, maar blijf bij de baan en ga niet allemaal naar het clubhuis om te schuilen.

 • Middelmatige bui (+/-15 min)

  • Bezoekers wordt gevraagd buiten te wachten. Spelers kunnen binnen schuilen, mits zij zich houden aan de 1,5m afstand. Wacht buiten wanneer het clubhuis te vol raakt

  • Maak gebruik van het hele clubhuis (gang, bestuurskamer, boven). Blijf niet in de deuropening staan om te kijken of het al droog is.

  • Zodra het droog is, gaat iedereen gelijk weer naar zijn/haar eigen toegewezen baan toe. Wacht hier tot de baan droog genoeg is om te spelen.

 • Langere bui (30 min of langer)

  • Bezoekers worden gevraagd buiten te wachten of naar huis te gaan. Spelers kunnen binnen schuilen, mits zij zich houden aan de 1,5m afstand. Wacht buiten wanneer het clubhuis te vol raakt.

  • Maak gebruik van het hele clubhuis (gang, bestuurskamer, boven). Blijf niet in de deuropening staan om te kijken of het al droog is.

  • Teams die op gravel staan wordt gevraagd het park zsm te verlaten. Het drogen van de banen duurt dusdanig lang dat er te lang in het clubhuis gewacht moet worden voordat er gespeeld kan worden. Aanvoerders dienen met elkaar af te stemmen wanneer er kan worden ingehaald. Doe dit ook in overleg met de desbetreffende VCL.

  • Voorkom onnodig lopen door het clubhuis.

Vervoer

De KNLTB geeft het volgende advies mbt vervoer van en naar competitie wedstrijden:

“Samen reizen met de auto mag, ook als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. Het advies is om wel een mondkapje te dragen in de auto als je 13 jaar of ouder bent. Maar als het kan, kom zoveel mogelijk op de fiets.”

 

Coronabesmetting

Bij een coronabesmetting in een team dient er zsm contact te worden gezocht met de VCL en de GGD. In overleg met de GGD zal de VCL besluiten wat er met de rest van het team dient te gebeuren. Ook zal er contact worden gezocht met de overige teams zodat spelers zich kunnen laten testen bij klachten. Neem bij klachten altijd contact op met de VCL.

 

Tot slot

Tot slot willen wij nogmaal de algemene regels van het RIVM benadrukken:

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen

 • Houd 1,5m afstand van anderen

 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog

Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen met VCL Daan Parlevliet op 06-81367134 of via [email protected]