Terug naar overzicht

Algemene ledenvergadering (ALV)

Clubhuis
4-3-2020 20:00 - 4-3-2020 22:00

Agenda voor de 74e Algemene Leden Vergadering van TV Forescate te Voorschoten

Datum: 4 maart 2020 om 20.00 uur

Locatie: Clubhuis TV Forescate

 

 1. Voorwoord van de voorzitter
 2. Opening en mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de 73e Algemene Vergadering gehouden 2019
 5. Jaarverslagen van de commissies 2019
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Verslag kascommissie 2019
 8. Bestuurssamenstelling

  pauze
   
 9. Bestuursvoornemens
 10. Begroting 2020
 11. (Her)benoeming commissieleden 2020
 12. Eventuele verhoging van de contributie in 2021
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Stukken met betrekking tot de ALV: vind je hier.

  Terug naar overzicht