Algemene Leden Vergadering 3 maart

20 februari 2021


Beste leden, 

Hiermee informeren wij u dat woensdag 3 maart de jaarlijkse ALV van onze tennisvereniging Forescate gehouden wordt. 

Graag nodigen wij u daarvoor van harte uit. Normaliter houden wij de ALV in ons clubhuis. Echter, door de coronamaatregelen kunnen we deze vergadering niet fysiek houden. Omdat we de ALV een belangrijk moment vinden om uit te wisselen met de leden wat er speelt op onze vereniging én het een verplicht moment is volgens onze statuten willen we de ALV toch houden. De ALV zal daarom dit jaar online zijn. Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag van u, onder vermelding van de redenen. 

De online vergadering gebeurt via Zoom. Hieronder vindt u de gegevens waarmee u online kan deelnemen aan de vergadering.  

Datum vergadering:    3 maart 2021

Aanvangstijd:              20.00 uur

De link om in te loggen voor deze online vergadering op 3 maart is per email rondgestuurd.
Heeft u de link niet gekregen en bent u lid? Stuur dan een email om de link op te vragen naar het email adres: [email protected]

Bij deze uitnodiging sturen wij u ook de stukken voor de vergadering.

Deze stukken zijn: 

  • Agenda
  • Jaarverslag 2020
  • Notulen van de ALV van vorig jaar

Deze stukken kunt u vinden via deze link: de ALV pagina.

In het Jaarverslag 2020 vindt u ook het financieel verslag en een begroting voor het komende jaar. 

Hebt u vragen over de agenda of over het Jaarverslag? Stuur deze dan graag uiterlijk vóór zondagavond 28 februari naar ons op. Als u vragen heeft kunt u per email naar ons sturen via [email protected]. Dan kunnen wij uw vragen meenemen.  

We kijken uit naar uw deelname tijdens de ALV op 3 maart. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Lex Eggink

Voorzitter

Nieuwscategorieën