Investeringsplan unaniem goedgekeurd tijdens extra ALV van 8 juli

12 juli 2021


Op donderdag 8 juli werd een extra ALV gehouden over het voorgenomen investeringsplan voor banen, ledverlichting en het clubhuis. Tijdens deze ALV werd het investeringsplan nogmaals kort gepresenteerd. Het investeringsplan was al in detail uit de doeken gedaan tijdens een informatieavond eerder in juni. De informatieavond in juni had ook al een mooie opkomst van leden die het plan te horen kregen en vragen konden stellen. Vooraf aan de ALV van 8 juli werden ook de relevante stukken van het investeringsplan online beschikbaar gemaakt aan de leden.  

Tijdens de ALV werden de plannen met betrekking tot het vervangen van banen 8 tot en met 13 nog eens kort beschreven, de investering in ledverlichting werd toegelicht en de aanpassingen aan het clubhuis werden aangegeven. Nadat de Raad van Advies zijn beoordeling van het investeringsplan had toegelicht en er geen vragen meer waren werd het volledige investeringsplan in stemming gebracht. De aanwezige leden stemden unaniem voor waarmee het investeringsplan werd aangenomen. 

De werkzaamheden met betrekking tot het investeringsplan zullen dit najaar starten. En voor de renovatie van de banen wordt hierbij in ieder geval gewacht tot na de afronding van de herfstcompetitie in november.  

Daarnaast werden ook tijdens de ALV van 8 juli de aangepaste statuten in stemming gebracht. Voor een geldige stemming is tweederde van de leden nodig. Dit aantal werd niet gehaald. Daarom wordt een nieuwe, aparte vergadering gepland. Voor een geldige stemming tijdens deze nieuw te plannen vergadering is geen minimum aantal aanwezige leden nodig. Deze vergadering zal gehouden worden op woensdag 21 juli om 20.00. Deze vergadering zal online plaatsvinden. Aan alle leden zal per email een uitnodiging gestuurd worden met daarin de link voor de online vergadering.

Nieuwscategorieën