Nog geen stemming over vernieuwing gravelbanen bij ALV

24 januari 2020


In tegenstelling tot eerdere berichten zal er op de ALV van 4 maart 2020 nog niet de mogelijkheid zijn om voor een scenario te stemmen. Zowel de commissie baanvernieuwing als het bestuur vinden wat meer voorbereidingstijd wenselijk om dit proces zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Wel zullen we op de ALV van 4 maart het proces tot nu toe toegelichten en zullen we de vervolgstappen delen met de leden. Bovendien zal er ruimschoots mogelijkheid zijn om vragen te stellen over het proces tot nu toe.

Er zal een nieuwe datum geprikt worden om de leden van TV Forscate de kans te geven hun stem te geven over de toekomst van de gravelbanen. Deze datum zal ruim van te voren gecommuniceerd worden.

35 jaar
De gravelbanen (nr. 8 tot en met 14) zijn op dit moment bijna 35 jaar (!) oud. De technische levensduur is hiermee ruimschoots verstreken. Bovendien geeft onze Groundsman (E.P.) aan dat het voor hem bijna onmogelijk is om de gravelbanen jaarlijks in relatief goede conditie is op te leveren.

Het bestuur van TV Forescate wil daarom alternatieve scenario’s ontwikkelen voor de vernieuwing van de gravelbanen en deze scenario’s voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Om de verschillende scenario’s voor te bereiden heeft het bestuur een speciale commissie ‘Vernieuwing gravelbanen’ samengesteld. De commissie wordt voorgezeten door Xander van der Klaauw, en bestaat verder: Erik-Paul van Weeren, Mathé Hertogh, Lex Eggink en André Bunnig.

Nieuwscategorieën Park