Update: Vernieuwing gravelbanen - Uitstel ALV september

31 augustus 2020


Update mogelijke renovatie gravelbanen - Uitstel ALV september

De commissiebaanvernieuwing is de afgelopen maanden op de achtergrond verder bezig geweest met het voorbereiden van mogelijke investeringsplannen voor de vernieuwing van onze gravelbanen.

Tussentijds heeft het bestuur op haar beurt de financiële positie naar aanleiding van de coronacrisis scherp gesteld en herdefinieert. Daaruit is voortgekomen dat we op dit moment niet in de positie verkeren om een grote investering te kunnen doen. Dit heeft alles  te maken met de onzekerheid rondom de impact van de Covid crisis op het financiële huishoudboekje en het feit dat de gravelbanen niet de enige grote investering zal zijn die de club de komende jaren zal moeten verrichten.

Vanuit deze gedachtegang is besloten dat mogelijk investeringsplanen als deze in een groter geheel moeten worden gezien. Het is in die zin onverantwoord om al ons leenpotentieel op dit moment énkel in nieuwe gravelbanen te steken.

Het bestuur gaat de komende tijd verder aan de slag om het grotere geheel in kaart te brengen alvorens we terug zullen komen naar de leden. In goede samenspraak zullen we het komende jaar gaan werken aan een plan dat recht zal doen aan een duurzame vereniging waarin de sentimenten en opvattingen van onze leden volledig tot hun recht zullen komen.

De geplande ALV van september aanstaande zal hierdoor komen te vervallen.

Via deze weg wil ik André, EP & Mathé hartelijk danken voor hun inspanningen tot nu toe, we hopen snel met meer nieuws terug te komen.

----------------------------------------------------------------

De gravelbanen (nr 8 tot en met 14) zijn op dit moment bijna 35 jaar oud. De technische levensduur is hiermee ruimschoots verstreken. Eind oktober heeft KIWA ISA sports BV de gravelbanen van tennisvereniging Forescate gekeurd. KIWA Isa sports is een onafhankelijk kennisinstituut dat adviseert over mogelijke renovaties van sportaccommodaties.

Onze groundsman, Erik Paul, aan dat het voor hem bijna onmogelijk is om de gravelbanen jaarlijks in relatief goede conditie is op te leveren. Het bestuur van TV Forescate wil daarom alternatieve scenario’s ontwikkelen voor de vernieuwing van de gravelbanen en deze scenario’s voor leggen aan de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2020.

Tijdens de ALV zullen de leden van TV Forescate de mogelijkheid hebben om over een van de uitgewerkte scenario’s vragen te stellen en hun voorkeur uit te spreken. Om de verschillende scenario’s voor te bereiden heeft het bestuur een speciale commissie ‘Vernieuwing gravelbanen’ samengesteld. De commissie zal voorgezeten worden door Xander van der Klaauw. Verder bestaat de commissie uit: Erik-Paul van Weeren (Baan technische kennis), Mathé Hertogh (Financieel), André Bunnig (Park & beheer) en Lex Eggink (Procesbewaking).         

Zij hebben een planning gemaakt en zetten stappen. Inmiddels hebben zij fase 1, de technische keuring van de gravelbanen, afgehandeld.                    

Op 30 oktober jl heeft KIWA ISA sports BV de gravelbanen van tennisvereniging Forescate gekeurd. KIWA Isa sports is een onafhankelijk kennisinstituut dat adviseert over mogelijke renovaties van sportaccommodaties. KIWA ISA sports is een geaccrediteerd partner van de KNLTB.

Het voornaamste doel van de keuring van KIWA ISA sports was om tot een onafhankelijk renovatie- en of ombouwadvies te komen van onze zeven gravelbanen. Bij de keuring zijn een aantal bijzonderheden aangetroffen die van invloed kunnen zijn op het ontwerpen van de scenario’s, en is bovendien inzichtelijk gemaakt welke materialen in aanmerking komen voor hergebruik.

Bij de keuring zijn op een aantal plekken op de banen 8 tot en met 14 boringen gedaan. Mede door de aanwezigheid van onze groundsman konden deze gaten snel weer hersteld worden en heeft dit geen invloed gehad op de baan bespeelbaarheid op de desbetreffende dag. Een kleine impressie is te vinden op de foto’s.     

   

Nieuwscategorieën Park