Vernieuwing gravelbanen - onderzoek

15 december 2019


De gravelbanen (nr 8 tot en met 14) zijn op dit moment bijna 35 jaar oud. De technische levensduur is hiermee ruimschoots verstreken. Eind oktober heeft KIWA ISA sports BV de gravelbanen van tennisvereniging Forescate gekeurd. KIWA Isa sports is een onafhankelijk kennisinstituut dat adviseert over mogelijke renovaties van sportaccommodaties.

Onze groundsman, Erik Paul, aan dat het voor hem bijna onmogelijk is om de gravelbanen jaarlijks in relatief goede conditie is op te leveren. Het bestuur van TV Forescate wil daarom alternatieve scenario’s ontwikkelen voor de vernieuwing van de gravelbanen en deze scenario’s voor leggen aan de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2020.

Tijdens de ALV zullen de leden van TV Forescate de mogelijkheid hebben om over een van de uitgewerkte scenario’s vragen te stellen en hun voorkeur uit te spreken. Om de verschillende scenario’s voor te bereiden heeft het bestuur een speciale commissie ‘Vernieuwing gravelbanen’ samengesteld. De commissie zal voorgezeten worden door Xander van der Klaauw. Verder bestaat de commissie uit: Erik-Paul van Weeren (Baan technische kennis), Mathé Hertogh (Financieel), André Bunnig (Park & beheer) en Lex Eggink (Procesbewaking).         

Zij hebben een planning gemaakt en zetten stappen. Inmiddels hebben zij fase 1, de technische keuring van de gravelbanen, afgehandeld.                    

Op 30 oktober jl heeft KIWA ISA sports BV de gravelbanen van tennisvereniging Forescate gekeurd. KIWA Isa sports is een onafhankelijk kennisinstituut dat adviseert over mogelijke renovaties van sportaccommodaties. KIWA ISA sports is een geaccrediteerd partner van de KNLTB.

Het voornaamste doel van de keuring van KIWA ISA sports was om tot een onafhankelijk renovatie- en of ombouwadvies te komen van onze zeven gravelbanen. Bij de keuring zijn een aantal bijzonderheden aangetroffen die van invloed kunnen zijn op het ontwerpen van de scenario’s, en is bovendien inzichtelijk gemaakt welke materialen in aanmerking komen voor hergebruik.

Bij de keuring zijn op een aantal plekken op de banen 8 tot en met 14 boringen gedaan. Mede door de aanwezigheid van onze groundsman konden deze gaten snel weer hersteld worden en heeft dit geen invloed gehad op de baan bespeelbaarheid op de desbetreffende dag. Een kleine impressie is te vinden op de foto’s.     

   

Nieuwscategorieën Park