Voorgestelde gewijzigde statuten goedgekeurd

23 juli 2021


Afgelopen woensdag 21 juli was een extra vergadering over het voorstel van gewijzigde statuten. Eerder op 8 juli was een extra ALV over het voorgenomen investeringsplan en ook het voorstel van gewijzigde statuten.

Voor het voorstel van de gewijzigde statuten tijdens die extra ALV was een 2/3 deelname van alle leden een criterium om tot stemming over te gaan over deze statuten. Dat criterium werd toen niet gehaald. Daarom is een extra vergadering gehouden, zoals dat volgens de geldende statuten moet, om te kunnen stemmen over de gewijzigde statuten. Bij deze extra vergadering is geen minimum criterium nodig. Er waren voldoende leden aanwezig bij deze online vergadering om over het voorstel te stemmen. De gewijzigde statuten waren eerder al inzichtelijk gemaakt voor alle leden via onze website. Het voorstel werd in stemming gebracht en het voorstel is unaniem aangenomen. Alle aanwezige leden stemden voor en niemand onthield zich van stemmen. Daarmee werden de gewijzigde statuten aangenomen. De nieuwe statuten zijn te vinden op onze website. Leden hebben toegang tot deze statuten, na inloggen op de site, onder de sectie "Onze club".

Nieuwscategorieën