Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af in de algemene vergadering. Hierbij worden de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden. Verder staan dan de niet-financiële jaarverslagen van bestuur en commissies op de agenda.

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Frans Vergossen - voorzitter
  • Jan van Swigchum- secretaris -> voor e-mail contact
  • Henk Lamet - penningmeester
  • Liesbet Flierman - jeugdzaken
  • vacant - barzaken
  • Barbara Brandsen - communicatie & website -> voor e-mail contact

V.I.P. pre-PARTY