Protocol Verantwoord tennis TV Forescate

Het protocol van de KNLTB kan in de komende weken nog veranderen. Dat kan ook gevolgen hebben voor het protocol van T.V. Forescate. Het bestuur zal over eventuele wijzigingen communiceren via mail, nieuwsbrief en/of website.

Veel tennisplezier!

Met dit protocol wil T.V. Forescate zo veel mogelijk leden de gelegenheid geven om te spelen, binnen de richtlijnen van het RIVM en de randvoorwaarden die het protocol van de KNLTB stelt.

 1. Volg de algemene veiligheids- en hygiëneregels:

  1. Blijf thuis als je minstens één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).

  2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  3. Hoest en nies in je elleboog; gebruik papieren zakdoekjes (liggen in de wc’s).

  4. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.

  5. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de club.

  6. Vermijd het aanraken van je gezicht.

  7. Schud geen handen.

 2. Forescate gaat er vanuit dat leden de richtlijnen in dit protocol naleven (zoals tot nu toe de meeste mensen in Nederland in hun dagelijkse leven hebben gedaan). Op drukke tijden (met name 's avonds) zal er wel een zogenaamde. corona-toezichthouder op het park zijn. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten te allen tijde worden opgevolgd. Dat geldt ook voor aanwijzingen van de trainers en de groundsman.

 3. Leden die vrij willen spelen, moeten eerst thuis afhangen. Dit kan door een baan te reserveren via internet (website of KNLTB Clubapp). Dit kan niet eerder dan 7 kalenderdagen van tevoren. Een lid mag alleen op de baan staan met een geldige reservering voor die baan en dat tijdstip. Een lid mag ook slechts één geldige reservering hebben (inclusief de reservering van de baan waarop hij/zij op een bepaald moment speelt; doorhangen mag dus alleen als het rustig is én als de speeltijd van de eerdere reservering is verstreken). Het afhangen wordt regelmatig op afstand gecontroleerd, zodat het bestuur kan optreden bij eventueel 'onheus gebruik'. Bij een verschil tussen dit protocol en de instellingen voor het afhangen is het protocol leidend.

 4. Introducés zijn vooralsnog niet toegestaan.

 5. Toeschouwers zijn vooralsnog niet toegestaan op het park, ook niet bij jeugdtrainingen.

 6. Alle leden moeten altijd ten minste anderhalve meter afstand tot elkaar houden. De enige uitzondering betreft (1) leden die met elkaar een huishouden vormen/delen, en (2) jeugdleden tot en met 12 jaar. Als deze twee uitzonderingsgroepen spelen met leden die niet tot deze groepen behoren, geldt de regel van anderhalve meter afstand ook voor de jeugdleden.

 7. In verband met de vereiste aanwezigheid van een toezichthouder kunnen jeugdleden vrij spelen van 9:00 tot 12:00 en van 16.00 – 23:00 uur. De groundsman en de trainers fungeren dan als toezichthouder.

 8. Het park is voor seniorleden open op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 23:00. Dus van 12:00 tot 16:00 wordt het park gesloten omdat er dan geen toezicht mogelijk is.

 9. Het aantal spelers dat per baan is toegestaan, hangt af van of er een toezichthouder aanwezig is. De volgende regels gelden:

  1. Trainen tennis (trainer aanwezig):

   1. voor jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximale groepsgrootte;

   2. voor alle andere leeftijdscategorieën geldt een maximale groepsgrootte van 4 spelers per baan.

  2. Vrij spelen jeugdtennis (altijd toezichthouder aanwezig)

   1. voor jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximale groepsgrootte;

   2. voor jeugd 13 tot en met 18 jaar maximaal 4 spelers per baan.

  3. Vrij spelen volwassenen - singelen en dubbelen - mag zonder toezichthouder: voor tennis maximaal 4 spelers per baan

  4. Tennismuur:

   1. voor jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximale groepsgrootte;

   2. voor leden van 13 en ouder maximaal 1 speler per speelkooi.

  5. Interne wedstrijden zijn toegestaan, mits zij voldoen aan bovenstaande regels. Dit betekent dat de ladder voor enkelspel weer kan beginnen.

 10. In de periode 11 mei tot en met 1 september zijn kantine en terras gesloten. De hal van het clubhuis is wel open dus het afhangbord en de toiletten (in noodgevallen) zijn bereikbaar. Tot die tijd kan het clubhuis dus niet worden gebruikt voor omkleden, douchen, etc.