Afhangreglement

Wanneer je vrij wilt tennissen, dan heeft tennisvereniging TV Forescate een afhangsysteem om banen te kunnen reserveren. Afhankelijk van de grootte van het gezelschap kun je 45 (2 spelers), 45 minuten (3 spelers) of 60 minuten (4 spelers) speeltijd reserveren. 

Regels afhangsysteem 

  1. Je kunt afhangen met het elektronisch afhangsysteem bij de bar. Je 'hangt af' met je KNLTB-ledenpasje. Indien er spelers op de baan zijn, moet altijd worden afgehangen;
  2. Eventuele introduc├ęs kunnen afhangen met een door de bardienst tegen betaling en borg beschikbaar gesteld pasje;
  3. Het afhangsysteem geeft aan wanneer de eerst volgende afhangmogelijkheid is;Wanneer u wilt gaan tennissen/afhangen, dient u in principe uw pasje op die baan af te hangen waar niet of al het langst wordt getennist, rekening houdend met de daar toegestane speeltijd;
  4. Als er genoeg vrije banen zijn, laat dan spelers wiens tijd is verstreken op de banen staan en kies zelf voor een andere baan;Is er digitaal na elkaar afgehangen maar zijn er toch andere banen vrij? Regel onderling even wie de vrije baan pakt. Kom je er niet uit dan heeft de persoon die de baan geboekt heeft recht om daarop te spelen.
  5. De afhangmogelijkheden zijn afhankelijk van opengestelde banen door de Parkcommissie, Technische Commissie, Jeugdcommissie, Evenementencommissie of de Toernooicommissie. Banen die hierdoor niet zijn te gebruiken, zijn in het afhangsysteem weergegeven;
  6. Trainingen hebben voorrang op de daarvoor bestemde banen. De trainingen worden als bezet op het afhangbord aangegeven;Het bestuur kan in speciale gevallen leden blokkeren. Het betreffende lid is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht;
  7. Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of er van af te wijken, wanneer daarvoor dwingende redenen aanwezig zijn. Over niet in dit reglement voorziene gevallen beslist het bestuur. 

NB. Het is niet mogelijk voor alle andere voorkomende gevallen regels vast te stellen. Wij doen hiervoor dan ook een beroep op uw wellevendheid en sportiviteit. 

TV Forescate 101119