Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af in de algemene vergadering. Hierbij worden de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden. Verder staan dan de niet-financiële jaarverslagen van bestuur en commissies op de agenda. Vanaf 6 maart 2019 is er een nieuwe voorzitter en secretaris benoemd. Tevens is het bestuur uitgebreid met 2 functies, te weten bestuurslid Park en Innovatie en bestuurslid Tennis.

 

Het bestuur bestaat uit:

Lex Eggink Marten Stavenga

Michel van Hattum Xander van der Klaauw Bernies van der Hiel Bas van den Beld Barbara Brandsen
Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Tennis Bestuurslid Jeugdzaken Bestuurslid Park en Innovatie Bestuurslid
Leden
  e-mail e-mail       e-mail