Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af in de algemene ledenvergadering. Hierbij worden de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden. Verder staan ook de niet-financiĆ«le jaarverslagen van bestuur en commissies op de agenda. 

 

Het bestuur bestaat uit:

Lex Eggink James Claus Michel van Hattum Xander van der Klaauw Arwin Visser Willem Simonis Daan Parlevliet
Voorzitter Secretaris Penning-meester Bestuurslid Leden Bestuurslid Jeugdzaken Bestuurslid Padel Bestuurslid Tennis
  e-mail e-mail e-mail e-mail