Contributie

Forescate beschikt over 7 gravelbanen, 8 all weatherbanen en 1 mini-baan (waarvan 12 banen met verlichting tot 23 uur). Er kan als de weersomstandigheden het toelaten gedurende het gehele jaar getennist worden. Meld je aan via ons inschrijfformulier

Contributie 2024
Er zijn verschillende contributietarieven, afhankelijk van de leeftijd die een lid heeft op peildatum 31 december. Wanneer je gedurende het jaar lid wordt geldt een reducatie op het jaarlidmaatschap. Het is mogelijk om elke maand als lid in te stromen, dit wordt verrekend in de factuur.

Overzicht tarieven 2024

Leeftijd per 31/12 vanaf
  1-jan 1-apr 1-jul 1-okt
Senior 18 jaar e.o.  € 295 € 260 € 170 € 90
Senior 70 jaar e.o. € 221,25 € 195 € 120 € 65
Junior 10 t/m 17 jaar € 174,00 € 155 € 100 € 50
Junior < 10 jaar € 105,50 € 87,50 € 60 € 30


Voor de jeugd geldt een Tennis-Alles-in-1 lidmaatschap. Bovenstaande bedragen gelden dan ook alleen als er naast het lidmaatschap géén lessen worden afgenomen. De kosten voor de totaalpakketten (contributie, lessen en deelname aan de competitie) staan hieronder. Meer informatie over Tennis-Alles-in-1 vind je hier

Contributie Tennis Alles-in-1:

• Instappen kan elk moment.
• Het lidmaatschap mag per 1 juli of per 1 januari worden opgezegd met een uiterste opzegtermijn van 2 weken (15 juni of 15 december)
• Het lidmaatschap wordt per jaar in 4 termijnen automatisch geïncasseerd.


Tennis Alles in-1 Basis Rood-Oranje-Groen (incl. 1x per week 50 min les):
• Jonger dan 10 jaar: €32,- per maand
• 10 jaar en ouder: €37,- per maand

Tennis Alles in-1 Plus Rood-Oranje-Groen (incl. 2x per week 50 min les):
• Jonger dan 10 jaar: €53,- per maand
• 10 jaar en ouder: €58,- per maand

Tennis Alles in-1 Basis Geel (incl. 1x per week 90 min les):
• Vanaf ca. 13 jaar: €54,- per maand

Tennis Alles in-1 Plus Geel (incl. 2x per week 90 min les):
• Vanaf ca. 13 jaar: €93,- per maand

Een student/scholier aan een universiteit, hbo- of andere voltijd dagopleiding dient elk jaar een kopie van de collegekaart/bewijs van inschrijving aan de ledenadministratie te zenden: hij/zij ontvangt dan 25% korting op de seniorencontributie. Deze kopie moet uiterlijk 15 december ontvangen zijn door de ledenadministratie, anders vervalt de korting. Studenten- en scholierenkorting is niet overdraagbaar op anderen.

Aanmelden kan via ons digitale inschrijfformulier op elk moment. Wel zo gemakkelijk.

Betaling

Contant betalen van de contributie is niet mogelijk. Je krijgt altijd een factuur, die per e-mail wordt verzonden. Zorg daarom dat je mailadres altijd bij ons bekend is. Als je na ontvangst van de factuur de contributie betaalt onder vermelding van het factuurnummer, dan kun je je pas in het clubhuis afhalen (voor exacte datum en tijd zie de aankondiging op de website).

TV Forescate heeft automatische incasso ingevoerd. Voor nieuwe leden geldt dat bij inschrijving om een machtiging gevraagd worden.

>> Lees meer over hoe dit werkt

Facturatie en incassomomenten

Lidmaatschap 1e termijn 2e termijn 3e termijn 4e termijn
Tennis-alles-in-een (Jeugd) medio februari medio mei medio september medio november
Senior 18+ /70+, Student, Jeugd zonder les, niet spelend lid (betaling per incasso) medio februari medio mei    
Senior 18+, Senior 70+, Student, Jeugd zonder les, niet-spelend lid (betaling per factuur) medio februari      

Reductie

De vereniging kent een systeem van zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheden die kunnen meetellen voor reductie zijn onder andere parkwerkzaamheden, het doen van commissiewerk, andere werkzaamheden waarvoor het bestuur mensen kan aanzoeken.

Er zijn twee categoriën reductie op de contributie:

 1. 25% korting op de contributie voor onder andere:       

  • zitting hebben in de jeugdraad

  • studenten, scholieren

  • commissieleden, commissievoorzitters, jeugdraadleden

  • bestuursleden 
 2. volledige vrijstelling van contributie (KNLTB-bijdrage uitgezonderd):

  • erelid

Bovengenoemde zelfwerkzaamheden waarmee een reductie op de contributie kan worden gekregen zijn niet limitatief opgesomd. Op aangeven van het bestuur zijn de categorieën aanvulbaar met overige vormen van zelfwerkzaamheid in het belang van de vereniging. Het bestuur kan tevens bepaalde leden geheel of gedeeltelijk vrijstellen van contributie op grond van speelsterkte en/of competitieklasse.

De korting wordt verrekend in de contributie in het jaar dat volgt op de verrichte zelfwerkzaamheid. Terugbetaling is niet mogelijk. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen contante betaling van de korting plaats. Het maximale kortingspercentage voor alle leden is 25%. Eventuele additioneel verdiende kortingen zijn niet overdraagbaar.

Niet-spelend lidmaatschap

Het niet-spelend lidmaatschap is bedoeld voor leden die een periode niet kunnen spelen, b.v. door zwangerschap, tijdelijke verhuizing of blessure. Door niet-spelend lid te worden voor 1 juli, kan men restitutie ontvangen van contributie over de nog resterende periode. Het bedrag voor niet-spelend lidmaatschap bedraagt 30 euro. Restitutie vindt alleen plaats op grond van een dwingende reden (te bepalen door het bestuur) en nadat de KNLTB pas is ingeleverd bij de ledenadministratie.
Het verzoek tot omzetten van een spelend lidmaatschap naar een niet-spelend lidmaatschap moet schriftelijk of per email en met redenen omkleed – b.v. blessure, verhuizing – vóór 1 juli aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Na 1 juli wordt géén reductie of restitutie meer verleend.

Indien een niet-spelend lidmaatschap in de loop van het jaar wordt omgezet in een spelend lidmaatschap dan betaalt men de contributie, die geldt voor een nieuw lid, dat zich in de loop van het jaar aanmeldt. De betaalde contributie van € 30 wordt daar niet mee verrekend.