Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TV Forescate gevestigd te Van Wassenaerlaantje 1, 2254 BK Voorschoten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40445587. Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze inhoud, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected] 


Welke gegevens worden door TV Forescate verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien je:je aanmeldt voor een lidmaatschap, je opgeeft voor trainingen, toernooien, competities en/of andere activiteiten die bij de Vereniging worden georganiseerd. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep, bankrekeningnummer, lidnummer, speelsterkte, foto (portret) en overige gegevens die door jou worden verstrekt;Onze online media bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; enActief bent bij TV Forescate als trainer, groundsman of als vrijwilliger. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, bankrekeningnummer, en overige gegevens die door jou worden verstrekt;Contact met ons opneemt (via email of een formulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die jezelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voor- en achternaam. 


Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:Het registeren en bijhouden van lidmaatschapsinformatie en het verstrekken van gegevens aan de KNLTB ter uitvoering van het lidmaatschap;Het versturen van gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;Het uitvoeren van facturatie met betrekking tot het lidmaatschap en het doen van betalingen met betrekking tot overeenkomsten met betrokkenen;Het organiseren van competities, toernooien en aan TV Forescate gerelateerde activiteiten;Het verstrekken van door u gevraagde informatie;Archief doeleinden;Analytische en onderzoeksdoeleinden;Het nakomen van wettelijke verplichtingen;Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal TV Forescate die eisen uiteraard volgen. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt TV Forescate jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap die je met TV Forescate hebt afgesloten, tenzij TV Forescate wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  


Media

Door inschrijving bij TV Forescate als lid of bij evenementen verklaart betrokkene zich op voorhand akkoord met het maken en publiceren van foto's en/of video's door TV Forescate waarin betrokkene (mogelijk) herkenbaar in beeld is. Dit doet niet af aan het recht van ieder in beeld gebracht persoon om zich in voorkomend geval te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht TV Forescate te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij TV Forescate op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal TV Forescate deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van TV Forescate hebben ontvangen. 


Beveiliging persoonsgegevens

TV Forescate treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 


Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen. 


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van TV Forescate. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TV Forescate raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  


Wijziging van het privacy beleid

TV Forescate past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. TV Forescate raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TV Forescate er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren. 


Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of TV Forescate wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Marten Stavenga
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 06-53367044

 
Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.