Tennis Alles-in-1: alles wat je weten moet

Vanaf 1 april 2020 gaat TV Forescate voor Rood, Oranje en Groen spelers over op de nieuwe lidmaatschapsvorm Tennis Alles-in-1, waarin contributie, tennisles, competitie en jeugdactiviteiten onderdeel zijn van 1 pakket. Op deze pagina vertellen we alles wat je hierover weten moet.

De tennislessen

Om het plezier in tennis voor het kind nog groter te maken, wordt er lesgegeven met twee trainers in een grotere groep (maximaal 16 kinderen). De groepen zijn gebaseerd op de kleurstatus van het kind (Rood-Oranje-Groen). Deze kleurstatus volgt grofweg de leeftijd, maar ook de kracht en het niveau van het kind.

Kinderen kunnen zo meer andere kinderen van hetzelfde niveau leren kennen en tegen meer verschillende kinderen tennissen. Ook is het voor de kinderen leuker en afwisselender als er twee trainers voor de groep staan. De trainers kunnen bovendien gerichter aandacht geven aan kinderen, doordat ze met zijn tweeën zijn.

Zomer- en winter

Kinderen worden met Tennis Alles-in-1 ingeschreven voor zowel de zomer- als de winterlessen. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting tussen de verschillende kinderen beter is en het plezier verhoogd wordt. Er zal voldoende ruimte zijn voor een zomer- en winterstop, zoals dat nu ook het geval is.

Dagen en tijden

We bieden tennislessen aan volgens een vast schema op maandag, woensdag en donderdag. De exacte lestijden zijn nog niet bekend, maar de Rood-groep zal ‘s middags als eerste starten, daarna komt Oranje en vervolgens Groen. Zo zien de kinderen die nog Rood zijn alvast hoe ze straks als Oranje tennissen, en de Oranje-kinderen zien hoe Groen speelt en dat stimuleert.

Lessen inhalen

De lessen zijn in deze nieuwe vorm een stuk flexibeler dan voorheen. Bij afwezigheid vanwege bijvoorbeeld een feestje kan een kind binnen Tennis Alles-in-1 in overleg met de trainers de les inhalen op een andere dag in dezelfde week in een groep van zijn/haar eigen kleur. Let op: dit kan alleen in overleg en indien de groepsgrootte van de overige groepen dit toelaat.

Ook is het hiermee eenvoudiger geworden om tennis te combineren met een andere sport, omdat in overleg met de trainers bij een verandering in trainingstijd van de andere sport, een kind kan overstappen naar een groep van dezelfde kleur op een andere dag. Maar ook hier is een en ander natuurlijk wel afhankelijk van bijvoorbeeld de groepsgroottes.

Als lessen niet door kunnen gaan vanwege slechte weersomstandigheden of afwezigheid van de trainers, is het mogelijk een les in te halen. Dit geldt voor maximaal 2 lessen per zomer- of winterseizoen.

De kosten

Voor kinderen die al bij Forescate tennisles volgen is het goed om te weten dat binnen de pakketten de prijzen niet veranderd zijn ten opzichte van 2019. Kinderen die gewend zijn zomer- en winterlessen af te nemen, betalen zelfs minder. Dit heeft te maken met het aantal aangeboden lessen en de groepsgrootte binnen de nieuwe pakketten.

Er zijn twee pakketten om uit te kiezen. Het Basispakket en het Pluspakket.

In het basispakket zitten naast het club- en KNLTB-lidmaatschap, 1 keer per week zomer- en winterlessen (respectievelijk 16 en 15 weken), deelname aan de voorjaars- en najaarscompetitie en aan de jeugdclubkampioenschappen. Natuurlijk zit hier ook vrij spelen in en niet te vergeten alle leuke jeugdactiviteiten die door de club worden georganiseerd. De kosten voor dit pakket bedragen € 33 per maand.

Het Pluspakket biedt hier bovenop twee lessen per week in zomer en winter én gratis inlooplessen tijdens de zomervakantie. De kosten voor dit pakket bedragen € 52 per maand.

NB kinderen jonger dan 10 krijgen ongeacht het gekozen pakket € 5 korting op het maandbedrag!

Er kan één keer per jaar gewisseld worden van pakket. Dit kan op elk gewenst moment, maar vanwege de administratieve handelingen die dit met zich meebrengt, moet een dergelijke verandering wel tenminste twee maanden van tevoren worden aangegeven.

Doorstromen naar een hoger niveau

Veranderen van kleur/niveau kan in tegenstelling tot voorheen, het hele jaar door. Zodra de trainers vinden dat het kind een kleur/niveau hoger kan, wordt dit overlegd met de ouders. Zo kan een kind dan doorschuiven op dezelfde lesdag naar een groep later in een hogere kleur.

Selectiespelers

Een vereiste voor de selectie is dat het kind minimaal 2x per week tennisles volgt (Pluspakket). Selectiekinderen of kinderen die in aanmerking komen voor selectie, zullen indien mogelijk gedurende het seizoen tegen meerprijs een aparte training aangeboden krijgen in plaats van het tweede lesmoment binnen het pakket. De vorm en inhoud van deze les is afhankelijk van het niveau van het kind en het aantal selectiekinderen. Dit gaat in overleg met de ouders.

Coördinatietraining

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen coördinatietraining kunnen volgen, omdat dit een meerwaarde is voor het leren tennissen. De coördinatietraining zal buiten het pakket tegen sterk gereduceerd tarief voor ieder kind mogelijk blijven. U krijgt hiervoor per zomer- en winterseizoen een uitnodiging.

Competitie

Kinderen in Rood en Oranje nemen automatisch deel aan de voorjaars- en najaarscompetitie. Voorafgaand aan de indeling van de competitie is het mogelijk om af te zien van deelname aan de competitie, als het kind dat wil. Kinderen in Groen krijgen allemaal een uitnodiging om zich in te schrijven. Voor hen is er (nu nog) geen sprake van automatisch deelname.

Overige activiteiten

De kinderen kunnen meedoen met alle overige (jeugd)activiteiten die georganiseerd worden door de Jeugdcommissie en de Jeugdraad. Zij moeten zich hiervoor wel opgegeven. De ouders worden hierover steeds per mail geïnformeerd en ook op de website zullen de meeste activiteiten op tijd worden aangekondigd. Voor het jaarlijkse zomerkamp en de ABN AMRO WTT Kidsday zal overigens wel een aparte bijdrage worden gevraagd.

Toch nog vragen? Mail ons dan gerust op [email protected].