Aanmelden en afmelden

Aanmelden
Aanmelding voor lidmaatschap kan het hele jaar door. Hiervoor dient een inschrijfformulier te worden ingevuld. Je kunt je inschrijven via dit formulier.

 

Facturen worden per e-mail verstuurd.

Zorg daarom altijd dat je actuele mailadres bekend is bij de ledenadministratie: [email protected] 

 

Afmelden
Het lidmaatschap van de tennisvereniging Forescate moet schriftelijk worden opgezegd.

Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van je afmelding van het lidmaatschap.

Je kunt per mail opzeggen: [email protected].

Of per brief: TV Forescate, ledenadministratie, p/a Burgemeester van der Hoevenlaan 51, 2254 BC Voorschoten.

Dit dient uiterlijk 15 december te gebeuren. 

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden betekent een opzegging na 15 december dat men contributie verschuldigd is voor het nieuwe tennisjaar.

Het lidmaatschap zal derhalve pas beƫindigd worden aan het eind van het nieuwe tennisjaar.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een lidmaatschap voor het lopende jaar worden opgezegd. Een schriftelijk verzoek hiertoe kun je richten aan de secretaris. Bij honorering van het verzoek zal een deel van de contributie worden gerestitueerd. Na 1 juli wordt contributie niet meer gerestitueerd.

Een uitzondering op de algemene regel dat opzegging per eind van het jaar geschiedt, geldt voor Tennis-alles-in-1.  Hiervoor mag per 1 juli of per 1 januari worden opgezegd. Ook hiervoor geldt een uiterste opzegtermijn van 2 weken (15 juni of 15 december).