Competitie algemeen

Competitie-spelen is leuk en leerzaam

Het is van belang om deze positieve ontwikkelingen te blijven stimuleren. Een bloeiende club betekent ook een actieve club. De activiteiten uiten zich onder andere in het spelen van competitie. Wat is het tennisspelletje als het niet om de punten gaat. En het kan verfrissend zijn te spelen tegen andere tegenstanders dan de gebruikelijke tennismaatjes. Competitie spelen is leuk en van belang op alle niveaus. Om alle spelers, die competitie willen spelen, aan hun trekken te laten komen is een brede opbouw in competitieteams, op vrijdag, zaterdag en zondag belangrijk. Hetzelfde geldt voor de recreanten, die in de recreatiecompetitie spelen.

De uitvoering van dit beleid ligt in handen van de Technische Commissie (TC).


Contactpersoon: Wouter Damen/Daan Parlevliet
De technische commissie (TC) bestaat uit leden van Forescate met de trainers als adviseur. De taken van de TC zijn:

  1. het bepalen van het technische beleid met betrekking tot de leden van Forescate (de doelstellingen en hoe deze te bereiken),
  2. het indelen en inschrijven de competitieteams van Forescate in de landelijke, districts- en recreatiecompetitie,
  3. het indelen van de trainingsgroepen en het regelen van de benodigde faciliteiten (zoals trainers, banen, ballen, oefenwedstrijden),
  4. zorgdragen voor een ordelijk verloop van de competitiedagen,
  5. het aanvragen van speelsterktemutaties,
  6. aandacht vragen binnen de club voor spelregelkennis, tennisetiquette, tactische vaardigheden en conditietraining en
  7. zorgdragen voor een goede communicatie en afstemming met het bestuur en met de andere commissies van de club.