Vertrouwenscontactpersoon

TV Forescate is bezig een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Deze persoon biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenscontactpersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk niet zijn of haar taak. Op de vertrouwenscontactpersonen kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt anoniem rapportage op. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenscontactpersoon/commissie de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. 

Vertrouwenscontactpersoon 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. Zij/hij heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenspersoon is er voor alle leden, de ouders, de begeleiders, coaches en trainers. En ook voor de toeschouwers, de vrijwilligers en het bestuur. 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jou en kan jou begeleiden. In overleg met jou, (en soms ook met je ouders), zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenspersoon jou helpen bij het indienen van een formele klacht. 

Wie is de vertrouwenscontactpersoon

Voor de vertrouwenscontactpersoon van TV Forescate verwijzen we nu naar de vertrouwenscontactpersoon van de KNLTB. Er zijn hiervoor een aantal personen bij de KNLTB aangesteld.

Hun contactgegevens zijn te vinden op: 

https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen/ 

Binnenkort hopen we een vertrouwenscontactpersoon van onze eigen club aan te stellen.