Lesreglement

De trainers bij Forescate hanteren de Algemeen lesreglementen (volgens KNLTB-richtlijnen).

Een tenniscursus omvat voor een privé-training 10 lessen en voor een groepstraining 10 lessen. Een lesduur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.

 1. Het lesgeld van de gehele cursus, te weten de trainingskosten, dient in zijn geheel te worden overdragen aan de leraar bij aanvang van de 1e les.
 2. Een leerling kan een les niet zonder toestemming van de leraar overdragen aan een ander. 
 3. De lessen worden gegeven op een door de leraar in overleg met de leerling vast te stellen tijdstippen.
 4. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 5. Bij het uitvallen van lessen wordt als volgt gehandeld:
  • Indien een les valt op een algemeen erkende feestdag, dan wordt die les na het einde van de cursus alsnog op hetzelfde tijdstip gegeven. Wanneer mogelijk, kan in overleg een ander tijdstip worden gekozen.?
  • Bij ziekte of afwezigheid van de tennisleraar wordt de les ingehaald.
  • Wanner de leerling niet (of tijdig) op afgesproken lesuur aanwezig is, vervallen deze lesminuten voor de leerling.
 6. Bij het ontstaan van onwerkbaar weer (vóór aanvang van de tennisles), zoals (mot)regen, lichtflitsen/donder of onbespeelbare banen kan de tennisles niet plaatsvinden. In deze voorkomende situaties zullen er maximaal 2 lessen na de cursusperiode ingehaald worden. Indien bij de inhaalperiode wederom een onwerkbare situatie is ontstaan dan wordt deze les als gegeven beschouwd.
 7. Bij tijdige verhindering (48 uur voor aanvang) zal, indien de mogelijkheid bestaat om een betreffend uur te vervangen door een andere groep, deze worden ingehaald. In overige gevallen zal de les als gegeven worden beschouwd.
 8. De leraar verzorgt de tennisballen en hulpmaterialen.
 9. De leerling is altijd verplicht zijn/haar lidmaatschapspasje op betreffend lesuur en lesbaan kenbaar te maken op het afhangbord.