Lesreglement

Jeugd

De lessen voor kinderen worden verzorgd door gediplomeerde en ervaren trainers van TV Forescate. Zij volgen richtlijnen en reglementen vanuit de KNLTB. Als club hebben wij natuurlijk ook nog een eigen reglement:

 1. De trainers zorgen ervoor dat er aan het begin van een cyclus voor elke trainingsgroep een aparte WhatsApp groep is. Deze groepen zullen zij gebruiken voor het informeren van de ouders over de lessen, competities en evenementen.
 2. Wanneer een trainer wegens ziekte een training moet afzeggen, zal deze op een later moment worden ingehaald. De betreffende groepen worden geïnformeerd via de WhatsApp.
 3. Wegens weersomstandigheden kan het zijn dat een tennistraining niet door kan gaan. De tennistrainer informeert de betreffende groepen via WhatsApp. De tennistrainer bepaalt uiterlijk 30 minuten van te voren of een training niet doorgaat wegens weersomstandigheden. Hiervoor hanteren wij als club de volgende richtlijnen:
  1. Wanneer de gevoelstemperatuur onder de -6 graden komt, kan de trainer de training afzeggen;
  2. Wanneer de gevoelstemperatuur boven de +30 graden uitkomt, kan de trainer de training afzeggen;
  3. Wanneer de windkracht boven de 7 Beaufort uitkomt, kan de trainer de training afzeggen.
 4. Wanneer een les gestart is, beschouwen wij deze les als gegeven. Mocht de les wegens slecht weer onderbroken worden, hoeft deze niet meer worden ingehaald.
 5. Aan het einde van een trainingscyclus zijn er maximaal 2 inhaalmomenten

Senioren

De lessen voor senioren worden verzorgd door gediplomeerde en ervaren trainers van TV Forescate. Zij volgen richtlijnen en reglementen vanuit de KNLTB. Als club hebben wij natuurlijk ook nog een eigen reglement:

Een tenniscursus omvat voor een privé-training 10 lessen en voor een groepstraining 10 lessen. Een lesduur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.

 1. Het lesgeld van de gehele cursus, te weten de trainingskosten, dient in zijn geheel te worden overdragen aan de leraar bij aanvang van de 1e les.
 2. Een leerling kan een les niet zonder toestemming van de leraar overdragen aan een ander. 
 3. De lessen worden gegeven op een door de leraar in overleg met de leerling vast te stellen tijdstippen.
 4. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 5. Bij het uitvallen van lessen wordt als volgt gehandeld:
  • Indien een les valt op een algemeen erkende feestdag, dan wordt die les na het einde van de cursus alsnog op hetzelfde tijdstip gegeven. Wanneer mogelijk, kan in overleg een ander tijdstip worden gekozen.
  • Bij ziekte of afwezigheid van de tennisleraar wordt de les ingehaald.
  • Wanner de leerling niet (of tijdig) op afgesproken lesuur aanwezig is, vervallen deze lesminuten voor de leerling.
 6. Bij het ontstaan van onwerkbaar weer (zie punt 7) kan de trainer genoodzaakt zijn om een tennislis af te zeggen In deze voorkomende situaties zullen er maximaal 2 lessen na de cursusperiode ingehaald worden. Indien bij de inhaalperiode wederom een onwerkbare situatie is ontstaan dan wordt deze les als gegeven beschouwd.
 7. Wegens weersomstandigheden kan het zijn dat een tennistraining niet doorgaat. De tennistrainer bepaalt uiterlijk 30 minuten van te voren of een training niet doorgaat wegens weersomstandigheden. Hiervoor hanteren wij als club de volgende richtlijnen:
  1. Wanneer de gevoelstemperatuur onder de -6 graden komt, kan de trainer de training afzeggen;
  2. Wanneer de gevoelstemperatuur boven de 30 graden uitkomt, kan de trainer de training afzeggen;
  3. Wanneer de windkracht boven de 7 Beaufort uitkomt, kan de trainer de training afzeggen
 8. Bij tijdige verhindering (48 uur voor aanvang) zal, indien de mogelijkheid bestaat om een betreffend uur te vervangen door een andere groep, deze worden ingehaald. In overige gevallen zal de les als gegeven worden beschouwd.
 9. De leraar verzorgt de tennisballen en hulpmaterialen.