Tennis Alles-in-1 Geel: alles wat je weten moet

Tennis Alles-in-1: alles wat u moet weten

Vanaf 1 november 2020 gaat TV Forescate ook voor jeugd Geel over op de nieuwe lidmaatschapsvorm Tennis Alles-in-1, waarin contributie, tennisles, competitie en jeugdactiviteiten onderdeel zijn van 1 pakket. Eerder dit jaar is dit al ingevoerd voor jeugd Rood, Oranje en Groen en met succes.

In deze FAQ proberen we alle vragen die u mogelijk heeft te beantwoorden. Zijn er nog vragen? Mail dan naar [email protected].

Wat verandert er in de aangeboden lessen?
Waar bij niveau Rood-Oranje-Groen lesgegeven met twee trainers in een grotere groep (maximaal 16 kinderen) om de kinderen meer tennisplezier te laten beleven, werk dit bij Geel anders.

Voor kinderen in niveau Geel liggen onderlinge leeftijd en niveau vaak te ver uiteen om grotere groepen met twee trainers te kunnen vormen. Daarom is gekozen de groepsgrootte bij Geel circa 8 kinderen met 1 trainer te houden. Hier verandert dus niets.

Uit welke pakketten kan ik kiezen?
Voor kinderen van niveau Geel is er de keuze uit Basispakket Geel of Pluspakket Geel. In beide pakketten worden lessen aangeboden van 90 minuten per les, in het Basispakket 1x per week en in het Pluspakket 2x per week.

Waarom is er gekozen voor 90 minuten les en geen 50 minuten?
Kinderen van niveau Geel zijn ouder en in ontwikkeling toe aan 90 minuten les. De ervaring van zowel trainers als kinderen is dat een lesuur van 50 minuten (te) kort is. Veruit de meeste kinderen van niveau Geel volgen dan ook 90 minuten les. Een tweede voordeel is dat uw kind makkelijker ingedeeld kan worden bij kinderen van dezelfde leeftijd en hetzelfde niveau.

Wat als mijn kind toch 50 minuten les wil?
Kinderen die nu 50 minuten les volgen, kunnen wij niet verplichten 90 minuten les af te nemen, maar we stimuleren dit niet. Kinderen die 50 minuten willen behouden, spelen wel in niveau Geel, maar nemen het Pakket Rood-Oranje-Groen af met 50 minuten les. De lessen en indeling zullen hierop aangepast worden. Vanwege het verschil in lesopbouw worden dit aparte lesgroepen en niet gecombineerd met lesgroepen van 90 minuten. Hierdoor wordt de keuze van groepssamenstelling voor het kind beperkt en bestaat er de kans dat het in een lesgroep komt met kinderen van verschillende leeftijden en niveaus.

Verandert er iets aan de kosten?
De prijzen zijn niet veranderd ten opzichte van 2019. Kinderen die gewend zijn zomer- en winterlessen af te nemen, betalen binnen de pakketten zelfs minder. Dit heeft te maken met het aantal aangeboden lessen en de groepsgrootte binnen de pakketten.

Hoe werkt het met zomer- en winterlessen?
Kinderen worden met Tennis Alles-in-1 ingeschreven voor zowel de zomer- als de winterlessen. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting tussen de verschillende kinderen beter is en het plezier verhoogd wordt. Het aantal kinderen dat voorheen alleen koos voor zomerlessen was heel laag, dus voor de meeste kinderen verandert daarin niets. Er is binnen het jaar voldoende ruimte voor een zomer- en winterstop.

Op welke dagen en tijden kan mijn kind les krijgen?
Voor kinderen in niveau Geel worden lessen aangeboden van maandag t/m vrijdag.

Krijgt mijn kind altijd op dezelfde dag en in dezelfde groep les?
De groepsindeling zal regelmatig geëvalueerd worden en in overleg met ouders zo nodig worden aangepast.

Hoe kan ik tennis combineren met een andere sport?
Na de zomervakantie is er vaak een moment waarop andere sporten veranderen van trainingstijden, en daarmee in de knel komen met de tennisles. In overleg met de trainer kan het kind overgezet worden naar een groep van gelijkwaardig niveau op een andere dag.

Wat als mijn kind een keer verhinderd is?
De lessen worden in de nieuwe vorm een stuk flexibeler. In overleg met de trainers kan het kind op een andere dag in dezelfde week de les inhalen in een groep van aansluitend niveau. Dit kan alleen in overleg met de trainers en indien de groepsgrootte van de overige groepen dit toelaat.

Wat als de les niet doorgaat?
Het blijft mogelijk een les in te halen die niet is doorgegaan wegens slechte weersomstandigheden of afwezigheid van de trainer, dit blijft onveranderd (maximaal 2 lessen per zomer- en winterseizoen).

Wat als mijn kind meer of minder wil tennissen, kan dat?
Als uw kind graag meer wil tennissen of juist minder, kan er 1x per kalenderjaar van pakket worden gewisseld (basis of plus). Het maakt niet uit in welke maand dit is. Wel vragen wij u dit, vanwege administratieve redenen, ten minste twee maanden van tevoren aan te geven.

Mijn kind is selectiespeler en/of traint in de hal, hoe wordt hiermee omgegaan?
Groen en Geel selectiekinderen volgen 2 keer per week training van 90 minuten in groepjes van gelijkwaardig niveau (Pluspakket Geel). Selectiekinderen die in de winter in de hal trainen en/of 120 minuten trainen, nemen het Pluspakket Geel af en worden apart gefactureerd voor de extra kosten.

Mijn kind neemt deel aan coördinatietraining, hoe is dit geregeld?
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen coördinatietraining kunnen volgen, omdat dit een meerwaarde is voor het leren tennissen. De coördinatietraining zal buiten het pakket tegen sterk gereduceerd tarief voor ieder kind mogelijk blijven. U krijgt hiervoor per zomer- en winterseizoen een uitnodiging. Dit wordt apart gefactureerd.

Hoe werkt competitie spelen binnen Tennis Alles-in-1?
Kinderen in Groen en Geel krijgen een uitnodiging om zich in te schrijven voor de voor- en najaarscompetitie, hier is (nog) geen sprake van automatisch deelname zoals bij Rood en Oranje.

Met welke overige activiteiten kan mijn kind meedoen?
Uw kind kan meedoen met alle overige (jeugd)activiteiten die georganiseerd worden door de jeugdcommissie en jeugdraad. Uw kind moet zich hiervoor nog steeds opgegeven. U wordt zoals gebruikelijk hierover elke keer per mail geïnformeerd. Voor het zomerkamp en ABN AMRO WTT Kidsday zal een aparte bijdrage worden gevraagd.

Mijn kind wordt volgend jaar 18 (senior), moet ik hem/haar dan wel opgeven?
In het eerste jaar dat je senior bent, mag je nog tennislessen volgen bij de jeugd en kan er een pakket worden afgenomen. Kinderen die geen les afnemen, kunnen kiezen voor alleen contributie.

Is er een overgangsfase?
TA-in-1 voor Geel gaat van start na de herfstvakantie in de week van 26 oktober 2020. Dit heeft te maken met het afsluiten van het zomerseizoen dat tot aan de herfstvakantie loopt.

In september ontvangt u van ons een inschrijfformulier, waarop u kunt aangeven welk pakket u voor uw kind kiest. Ook zullen wij u vragen naar de beschikbaarheid van uw kind.

Na de herfstvakantie wordt er gestart met TA-in-1 Geel. U krijgt nog een aangepaste rekening voor de maanden november en december, omdat u daar al contributie voor heeft betaald. Vanaf 1 januari 2021 start de automatische incasso van Tennis Alles-in-1.

Alle begin is lastig, dus er zullen ongetwijfeld momenten zijn waarop iets anders loopt dan verwacht. Met gezamenlijke inspanning tussen club en ouders verwachten we hier echter wel goed uit te komen!